Convocatoria de asamblea anual ordinaria de socios / Deialdia: bazkideen urteroko ohiko batzar nagusia

Traineruen jaitsiera I. Memoriala J.A. Camiruaga “Cami” eta XVI. Memoriala Jon Sasieta “Bilba”
marzo 16, 2016
7ª y 8ª regata de la Liga Vizcaína de Bateles
marzo 31, 2016

Convocatoria de asamblea anual ordinaria de socios / Deialdia: bazkideen urteroko ohiko batzar nagusia

 

 

Club Deportivo de Remo KAIKU-KAIKU Arraun Kirol Klubaren lehendakariak Elkartearen  ondoko Ohiko eta ohiz kanpoko Batzar Nagusirako deia egin du:

→   Tokia: Sestaoko Udal Musika Eskola (Kale Nagusia, 13)

→   Eguna: 2016ko apirilaren 17a, asteartea.

→   Ordua: 19:00etan, lehen deialdia eta 19:30etan, bigarren deialdia

 

GAI-ZERRENDA OHIKO BATZARRA

 

1.- 2015ko akta irakurtzea eta onestea, hala balegokio.

2.- Lehendakariaren azalpenak: kirol proiektua.

3.-2015ko denboraldiko  kontuak eta onestea, hala balegokio.

4.- Babesail  berriak.

5.- 2016ko denboraldirako aurrekontua eta onespena, hala balegokio.

 

GAI-ZERRENDA OHIZ KANPOKO BATZARRA

 

1.- Estatuto aldaketa proposamena, eta onespena, hala balegokio.

2.- Galde-eskeak .

 

 

El Presidente del Club Deportivo de Remo KAIKU-KAIKU Arraun Kirol Kluba, convoca reunión de la Asamblea General ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de socios, para su celebración en Sestao, en la Escuela de Música, Gran Vía nº 13, el día 12 de Abril de 2016 (Martes), a las 19:00 horas, en 1ª convocatoria y a las 19:30 horas, en 2ª convocatoria.

 

 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

 

1.- Lectura y aprobación del Acta del 2015, si procede.

2.- Exposición del Presidente: Proyecto deportivo.

3.- Cuentas temporada 2015, aprobación si procede.

4.- Nuevos patrocinadores.

5.- Presupuesto Temporada 2016 y aprobación si procede.

 

 

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

 

1.- Propuesta de Modificación Estatutos, aprobación si procede.

2.- Ruegos y preguntas.

 

 

 

Sestao, 2016ko Martxoak 15 / Sestao, a 15 Marzo de 2016

 

Sin./Fdo.: LEHENDAKARIAK / PRESIDENTE

Jon Basabe Meléndez